Zasady bezpieczeństwa przy pracy na zwyżce

Prowadzenie prac na wysokości wiąże się z różnymi zagrożeniami, przede wszystkim wynikającymi z dużego ryzyka upadku. Dla przeciwdziałania takim zdarzeniom operatorzy podnośników muszą mieć odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, a także przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu BHP. Podejmując się takiego zadania, trzeba więc pamiętać o zasadach zapewniających bezpieczeństwo korzystania z podnośników koszowych. W Łodzi ich udostępnianiem zajmuje się PPHU Jacek. Przekonajmy się, jakie reguły są najważniejsze w trakcie przygotowania i wykonywania wszelkich robót wysokościowych.

Jakie są najważniejsze reguły korzystania z podnośnika?

 Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest korzystanie z urządzenia, które jest sprawne technicznie i ma ważne badania, niezbędną dokumentację oraz czytelne oznaczenia najważniejszych elementów pulpitu sterującego. Przed przystąpieniem do pracy konieczne będzie sprawdzenie działania poszczególnych podzespołów, ustawienie sprzętu na płaskim i stabilnym podłożu, a także rozstawienie podpór. Osoba wykorzystująca dowolny podnośnik powinna mieć zaświadczenie kwalifikacyjne pozwalające na obsługę podestów ruchomych przejezdnych.

O co trzeba zadbać, pracując z wykorzystaniem zwyżki?

 Wśród kluczowych zasad pracy z użyciem zwyżki będzie sprawdzenie panujących warunków pogodowych. Nie można realizować prac w czasie wiatru, którego prędkość przekracza 10 m/s, a także podczas burzy. Zabronione jest przekraczanie maksymalnego udźwigu platformy roboczej i zabieranie elementów zwiększających napór wiatru. Jeżeli wykonywane zadania będą wiązały się z wychylaniem poza platformę roboczą, osoby na niej przebywające powinny być ubrane w uprzęże zabezpieczające oraz mieć je podpięte do odpowiednich punktów kotwienia.